LÃO HÓA CHO CÂY

Để tạo được một cây bonsai mang dáng dóc cổ thụ, đem lại chiều sâu cho người thưởng ngoạn, các nghệ nhân phải nắm chắc nghệ thuật tạo hình, kỉ thuật tạo hình, tỉa cành  và nghệ thuật phối cảnh cho cay bonsai. Có nhiều phương pháp làm cây trong già nua, gân guốc so với tuổi thực của mình. Tuy nhiên về cơ bản để tăng tuổi thọ cây thì việc hạn chế sinh trưởng của cây cảnh, bonsai là giải pháp đem lại hiệu quả cao nhất.


 Do sự sinh trưởng của cây cảnh, bonsai là sự sinh trưởng của tế bào cây, nắm được điều này chúng ta sẽ thành công trong việc tạo ra một cây cổ thụ có chiều cao rất khiêm tốn và trong già nua so với tuổi đời của mình. Hai giai đoạn đặc trưng của sự sinh trưởng tế bào là sự phân chia tế bào của giai đoạn giãn tế bào. Sự phân chia tế bào chỉ xảy ra trong các mô phân sinh, còn sự giãn của tế bào là sự tăng kích thước của tế bào và quyết định đến sự lớn lên của thân cây cảnh, bonsai. Yếu tố ảnh hưởng đến việc giãn tế bào là những điều kiện ngoại cảnh như nước, ánh sáng, nhiệt độ, chất dinh dưỡng...và sự kích thích của chất sinh trưởng có trong thực vật. Hạn chế sự sinh trưởng của cây cảnh, cay bonsai, tạo ra cây rất nhỏ so với kích thước bình thường, chính là sử dụng các biện pháp điều khiển quá trình sinh trưởng của tế bào. Các phương pháp hiện nay người chơi thường dùng là: sử dụng các chất ức chế thực vật, bón phân và tưới nước để hạn chế sự sinh trưởng của cây cảnh, cây bonsai. Phân bón và nước là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cây. Bón thêm vôi (Ca) và chế độ nước tưới ít sẽ làm cây cảnh, bonsai khô hạn, sinh trưởng chậm, mau già. Tuy nhiên để cành cây vẫn khỏe và lá xanh mướt ta phải bón phân lân hợp lí cho cây. Ngoài ra tạo tuổi thọ cho cây cảnh, cay bonsai các nghệ nhân còn sử dụng biện pháp cắt tỉa cành, lá rễ để điều chỉnh sự sinh trưởng... Hạn chế ánh sáng mặt trời còn là giải pháp được các nghệ nhân lựa phổ biến nhằm làm hạn chế sự sinh trưởng của cây cảnh, bonsai.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét